ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส
ประกันรถยนต์ชั้น 3  VS ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส

ก่อนที่เราจะไปดูว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 กับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัสนั้นมีความเหมือนและความต่างที่ตรงไหน เราไปทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัสกันก่อนดีกว่า ว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัสนั้นให้ความคุ้มครองอะไรกันบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัสนั้นให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

  • ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส จะให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถ ประกันรถยนต์ ชั้น 3+ คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งตัวรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งบนรถยนต์ แต่จะต้องเป็นการชนของรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น ประกันรถยนต์ ชั้น 3+ ไม่คุ้มครองในกรณีรถหาย รถไฟไหม้ และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส จะให้ความคุ้มครองแก่คู่กรณี ประกันรถยนต์ ชั้น 3+ สามารถให้ความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ คุ้มครองทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของคู่กรณี และผู้โดยสารบนรถด้วย 
  • ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส จะให้หลักประกันตัวสำหรับผู้ขับขี่ ประกันรถยนต์ ชั้น 3+ จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยประกันตัวผู้ขับขี่ที่ถูกคดีอาญาและต้องมีการส่งฟ้องศาล ด้วยจำนวนเงินตามทุนประกันที่ได้ทำไว้ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าของผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 3 + อย่างมาก

ประกันรถยนต์ชั้น 3  VS ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส

ประกันรถยนต์ชั้น 3 กับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส จะต่างกันตรงที่ประกันภัยชั้น 3 นั้นจะเน้นคุ้มครองคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกทั้งในเรื่องของชีวิต ร่างกายหรืออนามัย และทรัพย์สิน ส่วนผู้เอาประกันและผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องชีวิต และการรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆ เท่านั้น ไม่คุ้มครองเรื่องทรัพย์สินของผู้เอาประกัน และไม่มีวงเงินในการประกันตัวเมื่อเกิดเป็นคดีอาญา ในขณะเดียวกันที่ประกันรถยนต์ ชั้น 3+ จะคุ้มครองในเรื่องของชีวิต ร่างกายหรืออนามัย และทรัพย์สินของทั้งคู่กรณี บุคคลภายนอก ผู้เอาประกัน และผู้โดยสารที่อยู่บนรถ พร้อมช่วยค่าประกันตัวเมื่อเกิดคดีอาญาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้นประกันรถยนต์ ชั้น 3+ จึงสามารถให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า แต่จำนวนเงินในการชดเชยต่างๆ จะถูกจำกัดจากทางบริษัทประกันภัย จุดนี้เองที่ถือว่าต่างกับทางประกันชั้น 1 ที่ให้จำนวนเงินในการชดเชยกับค่ารักษาต่างๆ ที่สูงกว่าและรับผิดชอบการชนที่เกิดขึ้นจากทุกกรณี เช่น การชนกับรถยนต์ด้วยกัน, การชนต้นไม้, การเฉี่ยวชนกับขอบถนน และการชนเสาหรือกำแพง เป็นต้น

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 3 กับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัสที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ประกันรถยนต์ชั้น 3  VS ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส

Jimmy Rhodes